битова вода
Ремонти и Строеж

Основни етапи, които съпровождат смяната на водомери

Да се смени водомер на пръв поглед изглежда лесно. Всъщност самия процес наистина не е толкова трудоемък и действително човек с елементарни технически познания може да се справи повече от лесно и бързо. Въпросът обаче нее в това дали можете сами да подмените водомера, а дали имате такова право. За правата ни като потребители на вода за битови нужди както и ангажимента ни за изправността на водомерите и етапите, свързани с тяхната смяна ще си говорим днес. Темата е важна и от гледна точка на спазване на регламентираните правила както и коректното отчитане на показанията на измервателния уред.

Основни грешки, които допускат потребителите

Няколко са моментите, които можем да отчетем като грешки при възникване на потенциален проблем с водомера. Ако забележите повишен ръст на сметките за вода или пък липсата на такива отчети е важно да се отнесете максимално отговорно към ситуацията. Обикновено причините за това се дължат на дефект във водомера, което на практика налага неговата подмяна. До тук добре, но онова, което извършват сръчните членове на домакинството е да купят някакъв водомер, да свалят стария и да монтират новия. Както вече споменахме чисто технически този процес е елементарен, но проблема идва от това, че самите потребители и ползватели на водата нямат правното основание да извършват такива ремонтни дейност. Грешките:

 • Купува се водомер, който може би ви допада само като цена, но не се гледат техническите му показатели;
 • Предприемат се демонтажни и монтажни дейности без да се уведоми дружеството доставчик;
 • Сваля се пломбата на водомера и се изхвърля като ненужна вещ;
 • Демонтира се стария повреден водомер и той заминава в контейнера за битови отпадъци;
 • Поставя се нов водомер без да има изпълнение на етапите по узаконяване на измервателния уред.

Не допускайте подобни грешки, тъй като подлежите на сериозна санкция.

Кои са правилните стъпки за смяната на водомера

За тях можете подробно да научите на сайта на една от фирмите, която има право да извършва такива дейности https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/. Ако нямате време да влизате в подробности ще ви изложим основните правила, които са определящи за провеждането на услугата съобразно законовите нормативни актове на дружеството доставчик.

Водомерите са изключително важни измервателни уреди. Те отчитат показанията на разходваната вода от домакинството за определен срок (обикновено месечен). Това, че водомера е в дома ви не го прави лична ваша собственост. Той е на дружеството доставчик и само лицензирана фирма, оторизирана за такива действия може да демонтира, монтира, пломбира и узаконява водомер.

Как протича смяната на водомера? На първо място е важно да уведомите доставчика за възникнал проблем. след неговото установяване се дава право на избор на клиента да се свърже със съответната фирма за извършван а услугата. Обикновено цените са приемливи и почти еднакви, така че онова, което следва да вземете предвид е коя от предложените може да откликне в най-кратък срок. Само ще отворим скоба, че специалистите от vikhelp.com могат да реагират 24/7, в удобно за клиента време. следващите стъпки включват:

 • Посещение и оглед на водомера;
 • Установяване причината за смяната му;
 • Избор на нов водомер според изискванията на ВиК дружеството;
 • Изготвяне на протокол с показанията на стария водомер както и номер на пломбата;
 • Демонтаж на водомера;
 • Почистване на входа и изхода на тръбите;
 • Монтаж на новия водомер;
 • Извършване на тест за ефективно и коректно отчитане;
 • Поставяне на нова пломба;
 • Узаконяване.

Всеки един от етапите се изпълнява изключително коректно от лицензираните водопроводчици и това на практика спестява на клиентите главоболия и излишни ангажименти по законовата подмяна на водомерите им. Доверете се на ВиК Хелп и изберете фирма, която ще ви спести не само битови неволи, но време и пари.