отопление
Други публикации

Геотермалните термопомпи – какво не знаете за тях

През последните години много се говори за термопомпите като едни от най-добрите, икономични и екологични решения за отопляване на дома. И тъй като най-продавани са именно аеротермалните и то от вида въздух вода то на практика най-много информация в Интернет пространството има точно за тях. Лесната им инсталация и експлоатация ги нарежда сред купуваните уреди, с които могат да се отопляват различни видове имоти. А чували ли сте, че освен аеротермални на пазара се предлагат и геотермални. Това са втори вид термопомпи, които се отличават със своята по-висока ефективност и качества. Разбира се, тук има някои ограничения спрямо инсталации и типове имоти, които биха могли да се възползват от тези уреди. Идеята на днешната публикация е да вдигнем завесата от геотермалните термопомпи и да ви запознаем по-отблизо с тях.

Енергия от земните недра

Освен топлината от околния въздух, която използват аеротермалните помпи тук при геотермалните основния ресурс е топлината от земните недра. Определят източника като неизчерпаем, тъй като е постоянен. Малко хора знаят, че земята излъчва топлина, която може да бъде под различна форма – пара, подземни термални извори и други. Друг любопитен факт е, че на всеки 100 метра дълбочина в земните недра температурата се покачва с три градуса, което показва, че колкото по-надълбоко проникваме то толкова по топло става. И ето защо учените разработват уреди, които реално могат да използват този неизчерпаем източник на енергия и да го трансформират в топлина, която да бъде използвана за поддържане на приятен микроклимат в дома.

термопомпа

Сред водещите основни предимства на геотермалната енергия са:

 • Получавате екологичен ресурс;
 • Разполагате с възобновяема енергия, която не се изчерпва като изкопаемите горива;
 • Уредите, които усвояват енергията са надеждни, безопасни и с дългогодишен експлоатационен срок.

Геотермални термопомпи – същност

Технологията, която използват термопомпите от геотермален вид е известна в страни като САЩ още преди двадесет години. Приоритетите на самата енергия показва, че чисто икономически погледнато работата на уреда ще генерира минимални разходи. Основната същност на геотермалните термопомпи е в това, че:

 • Надхвърлят всички очаквания по отношение на икономии;
 • Технологията вече е добре позната и усъвършенствана;
 • Няма замърсяващи емисии, които да вредят на въздуха;
 • Ресурса е винаги наличен и неизчерпаем;
 • Потребителите не са зависими от повишаването на цените на електричеството, газта или други изкопаеми енергийни ресурси.

Именно тук ида момента да споделим, че точно този тип уреди са едни от максимално ефективните и способни да сведат разходите за отопление с до 85 %, което безспорно ще се отрази на финансовата ви стабилност.

Принцип на използване

Има някои важни неща, които е необходимо да споделим по отношение на принципите на използване на геотермалната енергия. Очевидно е, че при многоетажни жилищни сгради като блокове и кооперации не би било приложимо такъв вид отопление. Но пък не така стоят нещата при къщи, вили, хижи, които са ниско строителство и домакинствата имат по-близък достъп до топлината от земните недра.

Различни са вариантите, с които може да бъде „извлечена“ енергията, а най-популярни са:

 • Чрез сондиране
 • С помощта на серпентини;
 • Чрез извличане на топлината от термални води, ако в близост до имота има наличие на термални извори;
 • От подпочвени води, които също поддържат сравнително постоянна температура.

Самото свързване на уреда с източника е доста сложен процес. На първо място се правят геотермални проучвания, които отразяват качеството на термалния източник. Правят се характеристики на земните пластове и в зависимост от това дали става въпрос за:

 • Скалисти терени;
 • Песъчливи;
 • Варовити;
 • Глинени;
 • Чакълисти;
 • Влажни терени и други се изчислява коефициента на полезно действие.

Идеята е оптимално да се усвои топлината с оглед на рентабилност на направената инвестиция. Имайте предвид, че при тези термопомпи се налага да вложите малко повече средства, но самите експлоатационни разходи наистина са минимални, което прави възвръщаемостта на вложението бърза.