ВиК течове
Ремонти и Строеж

Откриване на течове без къртене – иновации, щадящи имота ви

Като всеки друг ремонтен и монтажен бранш и водопроводния неизбежно е повлиян от иновациите в сектора. Това до голяма степен е определящо както за самите потребители така и за водопроводчиците, които са изправени пред предизвикателството да гарантират на своите възложители качество, бързина и коректно отношение. А да не пропускаме и момента, който е свързан с редица разходи и материални щети именно поради това, че самите ремонтни процеси при всички случаи са съпроводени от обстоятелства, водещи след себе си разруха и допълнителни разходи. Да се запази имота в състояние близко до първоначалното без да се кърти и разрушава е сред новостите, които все повече водопроводчици прилагат. А точно за една такава услуга ще ви разкажем в днешната публикация.

Начини за откриване на течове

За явните течове няма да си говорим днес, защото те са видими и директно специалистите насочват усилията си за да ги отстранят. Обект на анализ ще бъдат скритите течове, които не само, че причиняват „вътре“ в стените и зидовете ред щети, но са предпоставка и за къртене с цел да бъдат открити местата на тяхното възникване. По презумпция този вид течове са свързани с изключително големи разходи. С развитието на сектора ВиК услуги обаче има доста по-иновативни и щадящи имота на клиентите способи, при които се цели откриване на течове без къртене.

Наистина звучи обещаващо, защото за да се локализира теч невидим с просто око водопроводчиците прилагат иновативни апарати и уреди, с които като с рентген обследват района с потенциална авария и с до 99% точност установяват нейното място. Невероятно, но факт! Апаратната диагностика стана много популярна, тъй като:

  • Пести много време на самите водопроводчици;
  • Не нанася никакви материални щети по имота;
  • Няма нужда от някаква професионална подготовка за боравене със сложна апаратура;
  • Изключително прецизна и надеждна е работата на апарата относно осигуряването на точна локация на аварията.

Характерно за тези безразрушителни методи и това, че на първо място ще ни струват по-малко като услуга и обичайните разрухи, които се съпровождат от старите методи с къртене са сведени до нулева позиция. Несъмнено това привлича повече клиенти, които са попаднали в ситуация на търсене на теч, а самата услуга по откриван без разрушения звучи наистина примамливо и обещаващо.

Какво следва

Когато водопроводчика пристигне в имота ви въоръжен с термокамера или друг модерен апарат за откриване на течове без разрушения то буквално са му нужни няколко минути за да установи има ли теч и къде точно е намира. Прецизното установяване на местоположението на теча гарантира, че наистина реалните действия, които ще се предприемат по отстраняването му ще се насочат в правилната посока. Тук вече няма как водопроводчика да не извърши провеждане на къртене или пък сваляне на облицовка, но имайте предвид, че то ще бъде минимално и по този начин къртенето и разрушаването ще се фиксират само в района на аварията.

Реално прилагането на метода откриване  апаратна диагностика ви пести до 80% от потенциалните разрухи и къртене, които биха съпроводили търсене на теч с тривиалните стари способи – къртене, събаряне плочки и т.нат. Материалните щети за имота ви в този случай наистина биха били в пъти по-малки и дори незначителни в зависимост от типа на скрития теч и възможността за неговото отстраняване.

Съвременните начини за откриване и отстраняване на течове наистина почти изместиха прилагането на свързаните с много къртене, мръсотия и строителни отломки варианти. За да бъде ефективно и бързо открито решението това, което следва да направите е да:

  • Наемете специалисти, които са иновативни и работят по нови методи за откриване на течове;
  • Прилагат апаратна диагностика;
  • Ценят и се грижат за вашия имот;
  • Предлагат най-добри варианти както за откриване така и за отстраняване на течове като идеята е да се сведат усилията и разходите до минимум.

Заложете на новаторството и технологиите и се свържете с ВиК Хелп – откриване на скрити течове без къртене и с грижа за вашия имот.