търговска марка
Други публикации

Какво е важно да имате предвид при регистриране на търговска марка?

Знаете ли, че можете да регистрирате търговска марка в над 70 страни? За онези предприемачи, за които е определящо да развиват търговска международна търговска дейност не е без значение по какъв начин ще се подходи що се касае именно до осигуряването на надеждна и сигурна защита на бранда, под чието име се популяризират стоки, продукти или услуги. В сайта на https://ipconsulting.bg/ можете да намерите подробна информация за ползите от това да се регистрира и защити търговска марка. Кои са причините да се възползвате от консултантски услуги и какви са етапите за спазване на процедурите, свързани с този тип интелектуална собственост предстои да споделим в днешната тема.

Услуги

Специализираните консултантски фирми, които предоставят професионално обслужване за регистриране на всякакъв тип интелектуална собственост са все по-популярни у нас. Тяхната съществена роля е в това да спестят на клиентите време, разходи и нерви. Имайки предвид, че самата подготовка на документите за подаване следва да отговаря на определени правила то за да не се допуснат грешки, заради които да бъде направен отказ или да се издаде предписание за корекция има защо да се доверите на специалисти, които да ви осигурят детайлно попълване.

В областта на регистрирането на търговски марки консултантските фирми предоставят на вниманието ви набор от услуги, които спестяват усилия и време. Основните са свързани с:

 • Регистриран на марка в България;
 • Регистриране в ЕС;
 • Представителство за регистрация в други държави извън ЕС;
 • Представителство в процедури по заличаване или отменяне регистрация;
 • Правоприлагане, защита при нарушения на права върху интелектуалната собственост;
 • Извършване на проучвания и анализи;
 • Консултации и сделки, свързани с търговски марки, които се отнасят до прехвърляне, лицензиране, продажба, съсобственост и други.

Определено изложеното до тук следва да бъде взето под внимание, когато става въпрос за защита на правото ви на собственост върху търговска марка.

Какво представлява?

марка

Марката е вид знак, благодарение на който продуктите ви са разпознаваеми от клиентите. Отличителните белези са особено важни за това дадена стока да се продава, да е разпознаваема от купувачите и да се „набива на око“.

Когато искате да създадете бранд, който е уникален и неповторим то това, на което можете да обърнете внимание са следните варианти:

 • Словосъчетание;
 • Цифри;
 • Геометрична фигура;
 • Форма на опаковката или на самата стока;
 • Звукови знаци;
 • Комбинация от цветове или акцента да е върху един цвят;
 • Рисунка или друго.

Изборът на начин, по който да изглежда вашата търговска марка е в основата на това да можете да разчитате на много добро представяне на изделията ви в търговската мрежа. Определящо е те да бъдат разпознаваеми и да могат да подсигурят една по-добра реализация.

И когато сте постигнали крайната си цел за създаването на уникален бранд е редно да го защитите чрез регистрация в Патентното ведомство. Този акт се приема като изключително важен, тъй като предвид осигурената правна рамка имате възможност при констатирани нарушение да предявите съдебен иск срещу нарушители за пропуснати ползи, нелоялна конкуренция или други търговски некоректни практики.

Важно за придобиването

За да бъде придобита една търговска марка има няколко основни правила, които са свързани със самото ѝ регистриране в Патентното ведомство. Те се отнасят преди всичко до:

 • Заявката за регистриране се изготвя съобразно изискванията и нормативната уредба на ведомството, в което ще се подава;
 • Право на регистрация се дана на първия по ред заявител;
 • Като всеки вид интелектуална собственост и тук се касае за изключително право.

Когато се установи редовността и истинността на изложеното в заявката описание, придружена с всички необходими документи и платени такси то можете да разчитате, че в съответните срокове ще поучите разрешение или удостоверение за извършена регистрация.